יתרונות


הפיתרון של GETBIO מצטרף לתשתיות הקיימות במט"ש ואינו מצריך כלל הוספה והשקעה של מתקנים.

הוספת החיידקם נעשה באופן יומיומי על ידי צוות החברה.
הרכב החיידקים הייחודי שמחדירה GETBIO למט״שים מצמצם משמעותית את גדילת הבוצה בראקטור ומפחית את הצורך בפינוי, לאחר המשקעים, תוך שמירה על ריכוז הMLVSS קבוע בראקטור וערכי SVI תקינים.

2b
GETBIO מספקת חיידקים ייחודיים המפרקים את התרכובות האורגניות הנמצאות בשפכים ובמתקני הטיהור. פעולתם היעילה של החיידקים מצליחה לאזן את האמוניה וגם את המדדים של הרכיבים הבאים:
 • שמנים ושומנים
 • שמנים מינרליים
 • שמנים מפסולת נפט
 • פנול
 • ליגנין
 • תאית
 • שפכי חלב וגבינות
 • שפכי משקאות, מיצים ובירות
 • סוכרים
 • חנקתיים
 • BTEX
 • ועוד
לפני אחרי
לפני מוצר גט ביו אחרי מוצר גט ביו
הפתרונות שמעניקה GETBIO מאפשרים חסכון משמעותי בהוצאה על אנרגיה וכימיקלים בשלב טיפול הבוצה עקב הפחתה בכמיות הבוצה העודפת .

ירידה בצורך לשימוש בכימיקלים לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO
גרף ממחיש
אוכלוסיית המיקרואורגניזם שמספקת GETBIO  מצליחה לנטרל את מטרד הריח הנובע מהמצאות סולפידים ובנוסף מקטינה את הקצף (FOAMING) הנוצר כתוצאה משפכים או אוכלוסיית מיקרוארגניזמים שומניים.

נתוני הירידה בשימוש בכימיקלים להורדת קצף לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: הירידה בשימוש בכימיקלים

נתוני נטרול הריחות לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: נטרול הריחות לאחר השימוש
הפיתרון של GETBIO מצטרף לתשתיות הקיימות במט"ש ואינו מצריך כלל הוספה והשקעה של מתקנים.

הוספת החיידקם נעשה באופן יומיומי על ידי צוות החברה.
הרכב החיידקים הייחודי שמחדירה GETBIO למט״שים מצמצם משמעותית את גדילת הבוצה בראקטור ומפחית את הצורך בפינוי, לאחר המשקעים, תוך שמירה על ריכוז הMLVSS קבוע בראקטור וערכי SVI תקינים. 2b
GETBIO מספקת חיידקים ייחודיים המפרקים את התרכובות האורגניות הנמצאות בשפכים ובמתקני הטיהור. פעולתם היעילה של החיידקים מצליחה לאזן את האמוניה וגם את המדדים של הרכיבים הבאים:
 • שמנים ושומנים
 • שמנים מינרליים
 • שמנים מפסולת נפט
 • פנול
 • ליגנין
 • תאית
 • שפכי חלב וגבינות
 • שפכי משקאות, מיצים ובירות
 • סוכרים
 • חנקתיים
 • BTEX
 • ועוד
 
לפני אחרי
2b 2c
 
הפתרונות שמעניקה GETBIO מאפשרים חסכון משמעותי בהוצאה על אנרגיה וכימיקלים בשלב טיפול הבוצה עקב הפחתה בכמיות הבוצה העודפת .

ירידה בצורך לשימוש בכימיקלים לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO גרף ממחיש
אוכלוסיית המיקרואורגניזם שמספקת GETBIO  מצליחה לנטרל את מטרד הריח הנובע מהמצאות סולפידים ובנוסף מקטינה את הקצף (FOAMING) הנוצר כתוצאה משפכים או אוכלוסיית מיקרוארגניזמים שומניים.

נתוני הירידה בשימוש בכימיקלים להורדת קצף לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: הירידה בשימוש בכימיקלים

נתוני נטרול הריחות לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: נטרול הריחות לאחר השימוש