יתרונות


הטיפול של GETBIO מתבצע לרוב בתשתיות הקיימות באתר ואינו מצריך השקעה נוספת, במקרים מיוחדים נדרשת השקעה מינימלית בתשתיות.
בזכות התפקוד הגבוה של אוכלוסיות המיקרואורגניזם שמספקת GETBIO מושגת תפוקה גבוהה של תהליך הטיהור, המאפשרת להגביר את הזרמת השפכים ולהגדיל את פסי היצור השונים, ללא הגדלת נפח המתקן.
צוות GETBIO ממנן את החיידקים בכל יום בתהליך הטיפול בשפכים באתר הלקוח.
המחשה של ההשפעה של מוצר גט ביו
החיידקים שמספקת GETBIO מורידה את ריכוז השפכים ומפרקת את התרכובות האורגניות הנמצאות בשפכים ובמתקני הטיפול וכך גם מאזנים את המדדים של הרכיבים הבאים:
 • שמנים ושומנים
 • שמנים מינרליים
 • שמנים מפסולת נפט
 • פנול
 • ליגנין
 • תאית
 • שפכי חלב וגבינות
 • שפכי משקאות, מיצים ובירות
 • סוכרים
 • חנקתיים
 • BTEX
 • ועוד
לפני אחרי
לפני מוצר גט ביו אחרי מוצר גט ביו
התפקוד הגבוה של החיידקים שמספקת GETBIO מאפשר הקטנה משמעותית של השימוש בכימיקלים בתהליך הטיהור.
הטיפול של GETBIO מפחית את הצורך בשימוש בקואגולנטים וחוסך בצריכת חשמל ובאחזקה שוטפת.

נתוני ירידה בשימוש בכימיקלים לאחר שימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: נתוני ירידה בשימוש בכימיקלים להורדת קצף לאחר שימוש בחיידקים במשך השנה
החיידקים שמספקת GETBIO מקטינים משמעותית את כמות המוצקים בשפכים ובכך מאפשר הפחתת כמות הפסולת הנובעת מהפרדת החלקיקים מהשפכים וחוסכת בעלויות הפינוי.

נתוני ירידת הפסולת במפעל לייצור משקאות קלים לאחר שימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: גרף המציג את הירידה בכמות הבוצה ביחס לחודשים
אוכלוסיית המיקרואורגניזם שמספקת GETBIO  מצליחה לנטרל את מטרד הריח שנובע מסולפידים, חומרים ארומטים, מפירוק חלקי של מזהמים ועוד.

נתוני נטרול ריחות לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: 6a
הטיפול של GETBIO מתבצע לרוב בתשתיות הקיימות באתר ואינו מצריך השקעה נוספת, במקרים מיוחדים נדרשת השקעה מינימלית בתשתיות.
בזכות התפקוד הגבוה של אוכלוסיות המיקרואורגניזם שמספקת GETBIO מושגת תפוקה גבוהה של תהליך הטיהור, המאפשרת להגביר את הזרמת השפכים ולהגדיל את פסי היצור השונים, ללא הגדלת נפח המתקן.
צוות GETBIO ממנן את החיידקים בכל יום בתהליך הטיפול בשפכים באתר הלקוח.
1a
החיידקים שמספקת GETBIO מורידה את ריכוז השפכים ומפרקת את התרכובות האורגניות הנמצאות בשפכים ובמתקני הטיפול וכך גם מאזנים את המדדים של הרכיבים הבאים:
 • שמנים ושומנים
 • שמנים מינרליים
 • שמנים מפסולת נפט
 • פנול
 • ליגנין
 • תאית
 • שפכי חלב וגבינות
 • שפכי משקאות, מיצים ובירות
 • סוכרים
 • חנקתיים
 • BTEX
 • ועוד
 
לפני אחרי
2b 2c
 
התפקוד הגבוה של החיידקים שמספקת GETBIO מאפשר הקטנה משמעותית של השימוש בכימיקלים בתהליך הטיהור.
הטיפול של GETBIO מפחית את הצורך בשימוש בקואגולנטים וחוסך בצריכת חשמל ובאחזקה שוטפת.

נתוני ירידה בשימוש בכימיקלים לאחר שימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: נתוני ירידה בשימוש בכימיקלים להורדת קצף לאחר שימוש בחיידקים במשך השנה
החיידקים שמספקת GETBIO מקטינים משמעותית את כמות המוצקים בשפכים ובכך מאפשר הפחתת כמות הפסולת הנובעת מהפרדת החלקיקים מהשפכים וחוסכת בעלויות הפינוי.

נתוני ירידת הפסולת במפעל לייצור משקאות קלים לאחר שימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: גרף המציג את הירידה בכמות הבוצה ביחס לחודשים
אוכלוסיית המיקרואורגניזם שמספקת GETBIO  מצליחה לנטרל את מטרד הריח שנובע מסולפידים, חומרים ארומטים, מפירוק חלקי של מזהמים ועוד.

נתוני נטרול ריחות לאחר השימוש בחיידקים שמספקת GETBIO: 6a