אודות הטכנולוגיה


רקע

שיטת הטיפול אותה מספקת גט ביו לאתרים השונים מתבססת על ביואוגמנטציה (Bioaugmentation). החברה מספקת חיידקים טבעיים, ללא מעורבות הנדסה גנטית, אשר בודדו במיוחד למטרות שונות.
כל החיידקים נבחרו בתנאי שהם עומדים בקריטריונים הבאים:
• בעלי יכולת גבוהה לבצע פעילות ביולוגית ספציפית
• ניתן לסווגם כType 1
• אינם אופורטוניסטים
• אינם מעודדים השפעה סביבתית רחבה.

כל החיידקים המסופקים על ידי החברה בודדו וגודלו בכימוסטאטים ייעודיים עד שהוכנסו לשלב הסטאציונרי, ולאחר מכן לעקה המאפשרת ספורלציה.
החיידקים המסופקים על ידי חברת גט ביו נועדים לשפר את תפקודי מערכות הטיפול הקיימות ולא להחליפן. החיידקים מסופקים ללקוחות כנבגים שמוכנסים לנקודה מסוימת במערכת הטיפול במינון יומיומי באמצעות עובד/ת גט ביו. במגע עם השפכים, הנבגים מתעוררים וחוזרים להיות חיידקים פעילים המסוגלים לבצע פעילות ביולוגית בהתאם למטרות שהוגדרו עם הלקוח מראש.

אפיון השפכים אצל הלקוח

לפני כל תחילת עבודה מבצעת חברת גט ביו אפיון שפכים אצל הלקוח. אפיון השפכים כולל אנליזת שפכים ולמידת מערכת הטיפול אצל הלקוח. אפיון זה מאפשר התאמה ספציפית ביותר של אוכלוסיית החיידקים המסופקת ללקוח כך שתאפשר את הטיפול המיטבי. תערובת החיידקים שנבחרה לטפל בשפכי לקוח מסוים הינה המיטבית עבורו אך עשויה להיות לא יעילה מספיק עבור לקוח אחר. ההתאמה מבוצעת הן בבחירת אוכלוסיית החיידקים המתאימה והן בכמות האוכלוסיות המתאימות.

הרחקת מזהמים מהשפכים

מכיוון שהחיידקים אותם מספקת חברת גט ביו נבחרו במיוחד לצורך הרחקת המזהמים הקיימים אצל הלקוח, יש לחיידקים יתרון בצריכת המזהמים. החיידקים מסוגלים לפרק את המזהמים בקלות ובמהירות. בנוסף לכך, הפעילות המהירה של החיידקים מתאפשרת הודות לכך שהחיידקים מוכנסים למערכת כנבגים ולא כבוצה, ועל כן כמעט שאינם מוגבלים במעבר החומר בין החומרים הנצרכים לחיידקים. מכיוון שהחיידקים מוכנסים כחיידקים בודדים, ולאחר שהיו במצב נבגי, חלק מהחיידקים מתים בשפכים וחלק נוסף נשתף עם זרם הקולחין. החיידקים כמעט שאינם מספיקים לחזור לשלב הגדילה (log) וכך ההוספה היומיומית של החיידקים מאפשרת איזון בין תמותת או שטיפת החיידקים לבין החיידקים המוספים, ושמירה על ריכוז קבוע בתהליך לאורך הזמן של החיידקים.

הפחתת בוצה עודפת

החיידקים המוספים על ידי חברת גט ביו במערכות אינטנסיביות לטיפול בשפכים מסוגלים לצרוך במהירות את החומר האורגני המגיע עם השפכים. הפירוק המהיר של המזון מוביל לכך שהביומסה המצויה בבוצה מקבלת פחות מזון ולפיכך גדלה פחות. הפחתת גידול הבוצה מאפשרת הפחתה בסילוק הבוצה והקלה על תהליך הטיפול בבוצה. החיידקים שהוספו למערכת כמעט שאינם מתרבים בה ואינם מייצרים בוצה כך שריכוזם נשמר באמצעות איזון בין הוספת החיידקים במנות יומיומיות לבין תמותת ושטיפת החיידקים.